logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJA O PODMIOCIE
minus Dane podstawowe
plus Organizacja Urzędu
minus Przedmiot działania i kompetencje
plus Kierownictwo Urzędu
plus Majątek Urzędu
plus Kontrole
minus Rejestr zbiorów danych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA
plus Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
minus Rejestry
minus Zaświadczenia
minus Archiwa
minus Dostęp do informacji publicznej
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus Dostęp i instrukcja
 WYKAZ PRACODAWCÓW - zawarte umowy
plus Wykaz pracodawców z którymi PUP podpisał umowy lata:2007-2011
minus Wykaz pracodawców z którymi podpisano umowy w roku 2012
minus Wykaz pracodawców z którymi podpisano umowy w roku 2013
minus Wykaz pracodawców z którymi podpisano umowy w roku 2014
minus Wykaz pracodawców z którymi podpisano umowy w roku 2015
minus Wykaz pracodawców z którymi podpisano umowy w roku 2016
minus Wykaz pracodawców z którymi podpisano umowy w roku 2017
 AKTUALNOŚCI
plus Ogłoszenia
plus Terminy i stawki
 FORMY AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY
minus Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
minus EURES
 PROGRAMY
minus Informacje Ogólne
minus Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia na lata 2007-2013
minus EFS 2004-2006
minus EFS 2007-2013
plus W realizacji
plus Zrealizowane
 BEZROBOCIE W STATYSTYCE
minus Dane statystyczne
minus Analiza efektywności dotacji
 DOTACJE I REFUNDACJE
minus Dotacje
minus Refundacja kosztów stworzenia stanowiska pracy
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem
minus Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania
plus Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy lata: 2007-2011
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja BIP
 Załatwianie spraw w urzędzie
minus Kolejność załatwiania spraw
minus Wyszukaj swoją sprawę
minus Tłumacz języka migowego
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Nabór pracowników
minus Regulamin naboru
 Zarządzenia
minus Rok 2017
minus Rok 2016
minus Rok 2015
minus Rok 2014
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Powiatowego Urzędu Pracy

w Lęborku

                                 urząd
 

Internetowy System Biuletynu Informacji Publicznej, realizowany na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)  i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 10 poz. 68).

 

 

corner   corner